Όλες οι κατηγορίες

Προϊόντα

Πρόγραμμα Μουσικής Σιντριβανιού Regency Legend
Πρόγραμμα Μουσικής Σιντριβανιού Regency Legend

Πρόγραμμα Μουσικής Σιντριβανιού Regency Legend


Επικοινωνία
Περιγραφή

Regency fountain is featured with latest fountain technology and fountain patterns. Both lamps and digital motors are all controlled by Himalaya-patented DMX technology.

It is a landmark of Mumbai Regency Antila, it was known as  fountain with  the most advanced equipment (air-shooter, digital swing) when it built.
προδιαγραφές

ΕΡΕΥΝΑ

πόδι 页面