Όλες οι κατηγορίες

Προϊόντα

Πρόγραμμα Adani Floating Musical Fountain στην Ινδία
Πρόγραμμα Adani Floating Musical Fountain στην Ινδία

Πρόγραμμα Adani Floating Musical Fountain στην Ινδία


Επικοινωνία
Περιγραφή

Adani Floating Music Fountain has a length of 109 meters and width of 24 meters, with 15 groups of water pattern designs, consists of 860 pieces of nozzles, 78 pieces of water pumps and 1242 pieces of fountain lights, the whole fountain equipment are installed on the floating pipe system.προδιαγραφές

ΕΡΕΥΝΑ

πόδι 页面